Verlenging vrijstelling voor handdesinfectantia

1 september 2020

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verlengt de vrijstelling voor het bereiden van handdesinfectantia door apotheken van 6 september 2020 tot en met 4 maart 2021. De bereidingen mogen alleen verstrekt worden aan en gebruikt worden door professionele zorgaanbieders. De eerste vrijstelling was sinds 24 maart van kracht en verloopt op 5 september. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor de samenstellingen volgens de LNA-mededeling Handdesinfectantia voor professioneel gebruik van 20 maart 2020.

Sinds de corona-uitbraak dreigt een tekort aan middelen voor handdesinfectie in de professionele zorg. Dergelijke middelen vereisen een formele toelating door de overheid. Om in de behoefte aan middelen voor handdesinfectie te voorzien heeft het LNA vier bereidingsvoorschriften uitgewerkt voor een vloeibare handalcohol en een viskeuze gel: twee op basis van geketoneerde alcohol en twee op basis van isopropylalcohol, alle bestemd voor professioneel gebruik.

Lees het besluit in de Staatscourant Lees de LNA-mededeling van 20 maart
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering