Veilig e-mailen? VWS stelt handboeken voor implementatie NTA7516 beschikbaar

5 maart 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) publiceert 3 handboeken die zorgverleners ondersteunen in het implementeren van de normelementen uit de NTA7516. De NTA7516 schept helderheid in de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan veilig e-mailen.

De grootste uitdaging van de NTA7516 ligt in het doorvoeren van een aantal veranderingen in de dagelijkse praktijk en in het maken van duidelijke afspraken. Een samenvatting van de te nemen stappen voor veilig e-mailen en de 3 gepubliceerde handboeken staan op deze pagina.

Resultaat

De resultaten van de te doorlopen stappen zoals omschreven in de handboeken:

  • iedereen die met de apotheek mailt, weet dat dit veilig gebeurt;
  • iedereen in de apotheek is op de hoogte van de opgestelde praktijkregels;
  • er is een leverancier gekozen die aan het eisenpakket van de apotheek voldoet;
  • de dienst is zorgvuldig geïmplementeerd;
  • de dienst is getest met eindgebruikers en goed bevonden;
  • alle praktijkmedewerkers weten hoe ze met de e-maildienst moeten werken;
  • de dienst wordt jaarlijks geëvalueerd;
  • de apotheek kan vinkjes zetten bij alle eisen van NTA7516.
Bekijk de handboeken