Uitvraag kwaliteitsindicatoren start een maand later

30 maart 2020

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2019 start vanwege de coronacrisis een maand later dan gepland: op 1 mei in plaats van op 1 april 2020. Er is meer tijd beschikbaar om de kwaliteitsmeting in te vullen, namelijk twee maanden. Dit is besloten om alle nodige voorrang te verlenen aan de actuele farmaceutische patiëntenzorg.

Op dit moment zetten apothekers zich volledig in voor de continuïteit van het primaire proces: de geneesmiddelenvoorziening en het leveren van farmaceutische patiëntenzorg voor alle patiënten, die medicatie nodig hebben en gebruiken. Het kwaliteitsbeleid, waartoe de kwaliteitsmeting behoort, draagt eraan bij deze farmaceutische patiëntenzorg volgens de Professionele Standaard zichtbaar te maken, te borgen en continu te verbeteren. De kwaliteitsindicatoren bieden belangrijke informatie voor de beroepsgroep over wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden bij de implementatie van richtlijnen.

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren wordt gefaciliteerd met een rapport, ontwikkeld door de KNMP en de SFK. Data kunnen vanaf 1 mei rechtstreeks worden ingelezen. De tijdsinspanning voor het invullen zal naar schatting maximaal 2 uur vergen. De latere en langere uitvraagperiode, van 1 mei tot 1 juli, moet apothekers voldoende flexibiliteit bieden om die tijd te vinden.

Voorbereiden op de kwaliteitsmeting? Dat kan zo Meer over de kwaliteitsmeting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering Professie