Uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming 2019 eind juni

22 april 2020

Openbaar apothekers die in 2019 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind juni. Voorwaarde hiervoor is dat zij alle evaluatieformulieren voor hun StiPCO-scholingen en een digitaal uitbetalingsformulier met daarop de juiste bankgegevens hebben ingevuld.

De uitbetaling vindt iets later plaats dan gebruikelijk. De KNMP heeft er vanwege de coronacrisis voor gekozen openbaar apothekers geen herinneringen te sturen over het invullen van het uitbetalingsformulier en de evaluatieformulieren in PE-online.

De KNMP zal in mei nieuwe herinneringen versturen over het invullen van de formulieren aan apothekers die dit nog niet hebben gedaan. De initiële uitnodiging is verstuurd op 5 februari 2020.

Meer informatie over uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming

Programma loopt tot en met einde jaar

Met de scholing binnen VWS-subsidieprogramma StiPCO bereiden openbaar apothekers zich optimaal voor op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Openbaar apothekers kunnen tot en met 31 december 2020 scholing volgen met StiPCO-subsidie. Het ministerie van VWS heeft deze verlenging toegezegd vanwege de coronacrisis.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie