Tweede Kamer roept op tot versterking leveringszekerheid geneesmiddelen

11 december 2020

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer sturing gaat geven aan het versterken van de leveringszekerheid van geneesmiddelen. Dat staat in een motie van GroenLinks en de VVD die dinsdag 8 december 2020 met algemene stemmen is aangenomen. Er wordt opgeroepen om te onderzoeken of een productielocatie, bijvoorbeeld in Europa, kan worden meegenomen in de aanbestedingscriteria voor geneesmiddelen. Daarover zal het kabinet de Tweede Kamer op een later moment informeren. De KNMP ziet al jaren een toename in geneesmiddelentekorten, onder meer door leveringsproblemen.

De productieketen van geneesmiddelen is de afgelopen dertig jaar sterk geïnternationaliseerd en verschoven naar landen buiten Europa. Financiële redenen spelen hierin een grote rol. Doordat de productie van geneesmiddelen zich steeds verder is gaan afspelen, is de productieketen langer en complexer geworden. Als zich een probleem voordoet, denk daarbij aan een distributie- of kwaliteitsprobleem, krijgen patiënten en apothekers al snel te maken met een tekort.

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2019 nagenoeg verdubbeld. De tekorten liepen vorig jaar op naar 1492, tegenover 769 in 2018. Hoewel apothekers met veel inspanning er vaak in slagen om zo’n tekort op te lossen, heeft de patiënt er vaak wel veel last van. Ook voor apothekers is het een extra werklast. In 2000 apotheken in Nederland is het apotheekteam (inclusief de apotheker) gemiddeld 17,5 uur per week bezig met het oplossen van geneesmiddelentekorten. Het gaat om werkzaamheden als de uitleg van het tekort, de administratieve afwikkeling van alternatieven en het contact met zorgverzekeraars over de declaratie buiten het beleid.

 

Lees hier de motie van de Kamerleden Ellemeet (GL) en Veldman (VVD)
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering