Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en Toekomstvisie AGM 2025 vastgesteld

10 december 2020

De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en de Toekomstvisie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) 2025 zijn vastgesteld. Dat gebeurde in de Algemene Vergadering van de KNMP op 9 december 2020. In beide toekomstvisies komt naar voren dat apothekers beter zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar willen zijn als medicatiespecialist.

De Toekomstvisie Openbare Farmacie, ‘Goede farmaceutische zorg in de buurt’, schetst de ambitie van openbaar apothekers voor de beroepsinhoud, samenwerking en praktijkvoering. Openbaar apothekers willen de komende vijf jaar lokaal en regionaal in verbinding staan met patiënten, collega-apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij willen in 2025 duidelijk zichtbaar zijn in de maatschappij, in het bijzonder in en rondom de gezondheidszorg. In het visiedocument ‘Zichtbare schakels in gezondheid’ is de unieke combinatie van farmaceutische en sectorspecifieke competenties van apothekers Geneesmiddel & Maatschappij beschreven.

Lees de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 Lees de Toekomstvisie AGM 2025
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP