Siilo-gebruik door apothekers fors gestegen

27 januari 2020

KNMP-leden wisselden in 2019 via de beveiligde messenger-app Siilo met elkaar en met andere zorgverleners gemiddeld 81.000 berichten uit. In 2018 werden er zo’n 54.000 berichten verzonden en ontvangen door apothekers; in 2017 waren dat er 17.000. Toen maakten 1500 KNMP-leden gebruik van de app, inmiddels is dat aantal gestegen naar bijna 3000 leden.

‘Met Siilo kun je snel en AVG-proof schakelen met een arts over een dosering of medicatiewijziging. Goed om te zien dat steeds meer apothekers hier gebruik van maken', aldus KNMP-voorzitter Aris Prins, zelf een Siilo-gebruiker van het eerste uur

Groepschats

Siilo biedt naast de beveiligde één op één gesprekken de mogelijkheid om patiëntenzorg te coördineren via beveiligde groepschats met andere zorgverleners. Apothekers op Siilo doen dit veelvuldig: in 2019 waren er per maand 209 actieve groepen met daarin een apotheker. Een flinke toename ten opzichte van 2018 en 2017, toen waren er respectievelijk per maand 122 en 32 actieve groepen met daarin een apotheker.

Sluit ook aan op Siilo  

De KNMP startte in 2017 een campagne om Siilo breed onder de aandacht te brengen bij de KNMP-leden. Dit om hen te wijzen op de mogelijkheden die de app biedt voor beveiligd online intercollegiaal overleg. Maar ook vanwege het KNMP-netwerk op Siilo. KNMP-leden kunnen via Siilo aanhaken op dit netwerk en zo direct urgent ledennieuws ontvangen, zoals recalls.

Sluit ook aan op het KNMP-netwerk op Siilo:

  • Download Siilo gratis: siilo.com/app.
  • Registreer met de bij de KNMP bekende persoonsgegevens: e-mailadres of mobiel nummer of eventueel BIG-nummer.
  • Klik op de link in de bevestigingsmail.
  • Siilo controleert ID en BIG-registratie, daarna is het mogelijk om contact op te nemen met andere BIG-geregistreerde zorgverleners.
Naar de website van Siilo en download de app

Zorgverleners

Andere zorgverleners maken ook gretig gebruik van de beveiligde zorgapp. Zo zaten er in 2017 in totaal nog 30.000 zorgverleners op Siilo; sinds de app internationaal is gaan opereren steeg dat aantal naar ruim 180.000 Siilo-gebruikers.

AVG- en WGBO-proof

De app heeft de benodigde maatregelen getroffen om functionaliteiten correct en veilig uit te voeren:

  • Siilo slaat berichten, foto’s en video’s versleuteld op bij verstuurder en ontvanger. Afbeeldingen belanden niet in de persoonlijke fotorol.
  • Foto’s die via Siilo zijn geanonimiseerd, kunnen veilig worden gedeeld. De anonimisering is onomkeerbaar.
  • Pushberichten geven op een vergrendeld telefoonscherm niet de inhoud van het bericht weer.
  • Siilo heeft (niet-technische) maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Siilo en de gebruiker in juridische zin voldoen aan de WGBO en AVG.
Naar de website van Siilo en download de app