Sectie LOA en AGM zoeken nieuwe commissieleden

23 april 2020

De sectie LOA en AGM zijn op zoek naar nieuwe commissieleden. Deze secties krijgen een commissie in plaats van een bestuur, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP. Om te borgen dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt en om vernieuwing te combineren met continuïteit, worden de zittende sectiebestuursleden voorgedragen voor herbenoeming.

De sectie LOA en AGM zullen per juni 2020 functioneren zonder formele sectieledenvergadering en krijgen een commissie met een KNMP-bestuurslid als voorzitter. De leden van de sectiecommissies worden benoemd op voordracht van het KNMP-bestuur tijdens de AV op 24 juni. De Sectie AGM is op zoek naar een nieuw lid van de sectiecommissie. De Sectie LOA is op zoek naar twee nieuwe leden. Op 30 april komen de profielen voor deze vacatures op de KNMP-website. De reactietermijn loopt tot 15 mei.

Tijdens de AV van 11 december 2019 is besloten tot een wijziging van de bestuurlijke structuur. Het doel hiervan is dat het KNMP-bestuur (eind)verantwoordelijkheid draagt voor het integrale KNMP-beleid en zo nog slagvaardiger is.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP