Samenwerking KNMP en Movir stopt per 1 januari 2021

3 december 2020

De samenwerking tussen de KNMP en Movir, een verzekeringsmaatschappij, stopt per 1 januari 2021. Het bestuur van de KNMP sluit geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met Movir. Aanleiding daarvoor is het voorgelegde convenant waarin een verhoging van de premie met 5% en de verlaging van de korting met 5% is opgenomen. De KNMP heeft eerder dit jaar van Movir vernomen dat zij de mantelovereenkomst tussen de KNMP en Movir eenzijdig hebben opgezegd.

De KNMP adviseert de leden, die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, de verstrekte polissen goed te bekijken. Ook kunnen leden eventueel advies inwinnen bij meerdere partijen die dergelijke verzekeringen aanbieden.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP