Richtlijnen Pijn bij kanker en Pijn bij gevorderde COPD en hartfalen beschikbaar

13 februari 2020

De herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker is gereed. In de herziening ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. Daarnaast verschijnt ook een geheel nieuwe evidence-based richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen.

De richtlijn Pijn bij kanker vervangt de richtlijn Pijn in de palliatieve fase. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de behandeling van doorbraakpijn. In de herziening zijn snelwerkende fentanylpreparaten de middelen van keuze bij de behandeling van onvoorspelbare doorbraakpijn. Deze middelen hebben de voorkeur boven snelwerkend morfine, oxycodon of hydromorfon vanwege hun snellere werking (10-15 minuten versus 30-40 minuten). De richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen is een geheel nieuwe evidence-based richtlijn.

Totstandkoming

De rol van de apotheker bij medicatiebewaking, evaluatie van de medicatie en voorlichting aan de patiënt wordt belicht in beide richtlijnen. Door een multidisciplinaire werkgroep is 2,5 jaar gewerkt aan de richtlijnen. Hierbij zijn apothekers betrokken geweest namens de KNMP en de NVZA. Daarnaast hebben de apothekerskoepels gezamenlijk eindcommentaar geleverd op beide richtlijnen en deze bestuurlijk ondersteund.

Ga naar de richtlijnen Bekijk patiëntinformatie over kanker
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg