Regeling transparantie zorgaanbieders per 1 februari in werking

31 januari 2020

De Regeling transparantie zorgaanbieders treedt per 1 februari in werking. In deze regeling is vastgelegd welke informatie de zorgaanbieder moet verstrekken. Zo is opgenomen dat de zorgaanbieder de consument informeert over eventuele eigen betalingen. Dat geldt ook voor tarieven die voor de consument van belang zijn en of de prestaties onder de verzekerde aanspraak van de Zorgverzekeringswet vallen.

Het doel van deze regeling is duidelijk te maken welke informatie een zorgaanbieder moet verstrekken, en op welk moment, om de consument in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken. Daarmee wordt de trend richting naar meer transparantie richting de consument voortgezet.