Recall Minrin 0,1 mg/ml neusspray en Octostim 1,5 mg/ml

17 juli 2020

Ferring B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Minrin 0,1 mg/ml neusspray (ZI-nummer: 13565214) en Octostim 1,5 mg/ml neusspray (ZI-nummer: 13880527) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. Ook de parallel Octostim 1,5 mg/ml neusspray valt onder deze recall. De ZI-nummers van de parallel Octostim zijn 15971740, 16573803, 16579178 en 16606949. De recall betreft alle batches die in omloop zijn.

Reden recall

De reden voor de recall is een geconstateerd productdefect bij enkele batches. Er zijn hogere concentraties van het werkzame bestanddeel aangetoond doordat er in de loop van de tijd vloeistof is verdampt. Dit kan leiden tot te hoge doses en de daarbij behorende bijwerkingen.

Lees de brief van Ferring B.V.

Apothekers wordt verzocht om:

  1. De voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen van bovengenoemde geneesmiddelen;
  2. Alle aanwezige verpakkingen te retourneren via de groothandel voor 31 augustus 2020.

Beschikbaarheid

Door het terugroepen van alle batches is er een beschikbaarheidsprobleem ontstaan. Actuele informatie over het tekort is te vinden op farmanco.knmp.nl.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ferring B.V., tel. 023-5680300, , of met de LNA-helpdesk via , tel. 070 37 37 370.