Publieksmateriaal bariatrische chirurgie beschikbaar

8 oktober 2020

De KNMP stelt kosteloos publieksmateriaal beschikbaar over bariatrische chirurgie. Het is vaak bij apothekers niet bekend wie van hun patiënten een maagverkleining hebben ondergaan. De poster, baliekaartjes, en narrowcast helpen apothekers om deze patiënten in kaart te brengen.

In Nederland lijden ruim 100.000 volwassenen aan morbide obesitas, gemiddeld 50 patiënten per apotheek. Ongeveer 12.000 personen ondergaan jaarlijks bariatrische chirurgie. Voor goede medicatiebewaking is het noodzakelijk dat in het apotheekinformatiesysteem de contra-indicatie Morbide obesitas of Bariatrische chirurgie is vastgelegd. Het is daarom van belang dat een patiënt de apotheker informeert over de bariatrische ingreep.

Naar de publieksmaterialen

Kennisdocument Geneesmiddelen bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie

Voor de optimale toepassing van geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas zijn weinig wetenschappelijk onderbouwde doseer- en medicatiebewakingsadviezen beschikbaar. Daarbij zijn er nauwelijks gegevens over de farmacokinetiek en -dynamiek bekend. De KNMP biedt apothekers daarom een kennisdocument met informatie over goed en veilig gebruik van geneesmiddelen bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie, gebaseerd op beschikbare wetenschappelijke informatie. Omdat het aantal mensen met obesitas toeneemt en bariatrische ingrepen steeds vaker worden uitgevoerd, is de kans groot dat apothekers vragen krijgen over adequaat  geneesmiddelgebruik door deze patiëntengroepen.

Meer informatie over morbide obesitas en bariatrische chirurgie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg