Onderzoek voor de apotheker in de praktijk in één overzicht

27 februari 2020

Welk relevant promotieonderzoek voor de apotheekpraktijk is recent verschenen? Dat is nu te zien in een overzicht op KNMP.nl. De hier getoonde proefschriften ontvingen een bijdrage van de Stichting KNMP-fondsen. Deze stichting ondersteunt onderzoek dat zich richt op de positie van de apotheker in de gezondheidszorg, geneesmiddelen en hun toepassing, of een ander farmaceutisch onderwerp voor de praktijk.

Stichting KNMP-fondsenAls het bestuur van de Stichting KNMP-fondsen beoordeelt dat een onderzoek waardevol is voor praktijkapothekers, ontvangt een promovendus een subsidie voor publicatie van zijn of haar proefschrift. Prof. dr. Toine Egberts, hoogleraar in de klinische farmacie bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, is voorzitter van het stichtingsbestuur: ‘Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep – of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.’

Iedere promovendus die een bijdrage ontvangt van de KNMP-fondsen – jaarlijks zijn dit er tussen de 15 en 25 – moet een professionele publicatie van enkele pagina’s verzorgen voor het Pharmaceutisch Weekblad. De vorm gebeurt in overleg met de redactie als artikel voor het NPFO of een interview in het PW. Hiermee wordt informatie uit een publicatie gedeeld met de collega’s. Maar een overzicht van de proefschriften die de subsidie ontvingen was er niet — tot nu dan. Op knmp.nl/knmpfondsen staat een overzicht van al deze proefschriften, mét samenvatting en link naar de volledige tekst. Interessant voor apothekers die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen in hun veld, zelf willen experimenteren met nieuwe werkvormen in hun apotheek, of erover denken om praktijkonderzoek te gaan doen.

Naar het overzicht van onderzoek voor de apotheker in de praktijk

Financiële bijdragen gevraagd

De stichting KNMP-fondsen is in 1991 ontstaan uit de legaten van een drietal apothekers: Opwijrda, Greshoff en Hegewisch. Door het hoge aantal aanvragen en de lage rentestand drogen de gelden echter langzaam op. Bestuurslid prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, hoogleraar klinische farmacie bij het LUMC en de Universiteit Leiden, merkt dat promovendi de weg naar het fonds heel goed weten te vinden: ‘De KNMP-fondsen zijn eigenlijk slachtoffer van het eigen succes, want het wordt moeilijk om die grote aantallen te faciliteren.’

Egberts, Guchelaar en hun medebestuursleden hopen daarom dat een grotere bekendheid van de fondsen er ook toe leidt dat er een of meer nieuwe mecenassen opstaan. ‘Iedere apotheker die in de praktijk werkt, heeft te maken met vragen van patiënten, vragen over geneesmiddelen, waar we het antwoord nog niet op weten’, aldus Egberts. ‘Door onderzoek kun je die vragen beantwoorden. Die antwoorden kun je weer gebruiken in richtlijnen, en zo verder. Dus als apothekers de KNMP-fondsen willen ondersteunen, krijgen ze er ook iets voor terug.’ Guchelaar: ‘We zijn onderdeel van dezelfde wetenschappelijke community, dus waarom niet? Een jaargenoot zei laatst tegen mij: “De farmacie heeft mij veel gebracht.” Nou, vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.’

Doneren kan door een bedrag over te maken t.n.v. de stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Subsidie aanvragen bij KNMP-fondsen

Promovendi kunnen een aanvraag doen bij de KNMP-fondsen via een formulier op de KNMP-website. De beoordeling vindt drie keer per jaar plaats. De eerstvolgende sluitingsdatum is 1 mei. Het bestuur dat de aanvragen beoordeelt bestaat uit prof. dr. Toine Egberts, prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, prof. dr. Marcel Bouvy, prof. dr. Katja Taxis en dr. Martina Teichert.

Meer informatie over de KNMP-fondsen en subsidie aanvragen Lees het uitgebreide artikel over de KNMP-fondsen op PW.nl: 'Meer onderzoek vanuit openbare farmacie is heel positief'
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie