Onderzoek naar draagvlak vaccinatieservice in de apotheek

12 maart 2020

De KNMP onderzoekt het draagvlak voor een vaccinatieservice in de apotheek. Dit gebeurt met een enquête onder openbaar apothekers. De KNMP is benieuwd naar de visie op ieders bijdrage om de vaccinatiegraad te verhogen. Het invullen van de enquête kan tot 24 maart en neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.

De KNMP bekijkt de mogelijkheid om diverse vaccinaties naar de apotheek te halen, zoals electieve en inhaalvaccinaties (spijtoptanten RVP), de griepprik en het pneumokokkenvaccin. In een aantal Europese landen, waaronder Ierland, Frankrijk en Portugal, zijn apothekers begonnen met vaccineren. Hierdoor is de vaccinatiegraad in Ierland gestegen. Ook zijn er positieve geluiden van de patiënten. Omringende landen als België en Duitsland onderzoeken de mogelijkheid om vaccineren in de apotheek wettelijk mogelijk te maken.

Naar de enquête

Vaccinatiealliantie

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft begin 2019 de Vaccinatiealliantie opgericht om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen. Verschillende brancheorganisaties in de zorg, waaronder de KNMP, hebben zich hierbij aangesloten. Met de Vaccinatiealliantie verbindt Blokhuis apothekers, jeugd- en huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering