Minister Van Rijn stelt besluit overheveling immunoglobulinen een jaar uit

4 juni 2020

Minister Van Rijn (VWS) stelt het besluit van de overheveling van immunoglobulinen met een jaar uit. Daar heeft de bewindspersoon de Tweede Kamer over geïnformeerd.

Het uitstel geldt alleen voor de immunoglobulinen. De geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher zullen per januari 2021 nog steeds overgaan naar het intramurale kader, aldus minister Van Rijn.

Voorzitter van de KNMP, Aris Prins: “Het is van belang om het nut en de noodzaak van de overhevelingen goed af te wegen. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de serieuze nadelen en risico’s voor patiënten. Wij pleiten er daarom voor de effecten van de overheveling van immunoglobulines te toetsen aan het toetsingskader, zoals dat ook bijvoorbeeld bij LHRH-middelen is gedaan. Temeer vanwege de slechts beperkte financiële voordelen. Tevens is het wenselijk om het toetsingskader tegen het licht te houden en de deugdelijkheid ervan te beoordelen.”

De KNMP is betrokken bij het overleg met VWS en andere betrokken veldpartijen om de uitvoering van deze maatregelen verder vorm te gegeven. De minister geeft aan dat de randvoorwaarde daarbij is dat de patiënt zo min mogelijk hinder ondervindt en dat intraveneuze thuisbehandeling onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis mogelijk blijft.

Lees de brief aan de Tweede Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering