Minister Van Rijn ontvangt handreiking voor herstelzorg COVID-19

2 juli 2020

Minister Van Rijn (VWS) heeft op 1 juli de handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ in ontvangst genomen van de Long Alliantie Nederland (LAN). De handreiking, waar de KNMP SIG Long aan heeft bijgedragen, bevat aanbevelingen voor zorgprofessionals over hoe zij zorg kunnen bieden aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie: het COVID-19 Associated Syndrome (CAS).

De handreiking biedt handvatten voor hoe goede kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding te bereiken en te organiseren zijn bij post-coronapatiënten. “Na een corona-infectie houden mensen soms klachten over, zoals longschade en vermoeidheid. Bij het herstelproces is het belangrijk dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken om de patiënt goed te helpen. Deze handreiking is een eerste stap, belangrijk is dat deze gedragen wordt door vele partijen”, aldus minister Van Rijn.

De handreiking is opgesteld door de Long Alliantie Nederland in opdracht van ZonMw. Het Longfonds (namens patiënten) en een groot aantal beroepsverenigingen, waaronder de KNMP SIG Long, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking. Onder meer kennis, ervaringen en voorkeuren van patiënten en zorgverleners zijn in de handreiking meegenomen.

Er komen vrijwel dagelijks nieuwe feiten en inzichten over CAS aan het licht. In een dynamisch en lerend traject met betrokkenheid van patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere experts is het nodig in het komende jaar de handreiking te actualiseren en door te ontwikkelen op grond van nieuwe inzichten. De samenwerking met beroepsverenigingen wordt voortgezet en verder verbreed. In het najaar zal de standaard een meer definitieve status krijgen op basis van nieuwe ervaringen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een patiëntenversie van de handreiking.

Bekijk de handreiking
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg