Minister Van Rijn: diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit hulpmiddelenzorg

4 juni 2020

Minister Van Rijn (VWS) heeft besloten alle diabeteshulpmiddelen te vergoeden vanuit de hulpmiddelenzorg. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Zorginstituut (ZiN) adviseerde recent om per 2021 alle diabeteshulpmiddelen te vergoeden vanuit één kader, namelijk het kader hulpmiddelenzorg. Aanleiding voor dit advies was dat ZiN vanuit het veld signalen ontving dat niet iedere diabetespatiënt het meest adequate hulpmiddel krijgt. De minister stelt dat patiënten nu eenvoudiger toegang krijgen tot het meest geschikte hulpmiddel. Ook wordt het vergoedingensysteem inzichtelijker en doelmatiger, aldus de bewindsman. De KNMP gaat monitoren wat dit betekent voor openbaar apothekers.
Veldpartijen worden verzocht om in overleg tot criteria te komen die waarborgen dat diabeteshulpmiddelen doelmatig worden ingezet. Zodra die documenten zijn vastgesteld, zal de minister uiterlijk in het najaar van 2020 de Regeling zorgverzekering aanpassen zodat deze per 1 januari 2021 in werking kan treden.

Lees de brief aan de Tweede Kamer Lees het advies van ZiN
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering