Minister Van Ark: modernisering GVS jaar uitgesteld naar 1 januari 2023

10 november 2020

Minister Van Ark (VWS) stelt de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met een jaar uit naar 1 januari 2023. Dit schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het uitstel zorgt ervoor dat de taakstelling uit het regeerakkoord van € 140 miljoen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald. De minister geeft aan dat de dekking van het besparingsverlies wordt gevonden binnen de VWS-begroting en onderdeel uitmaakt van de voorjaarsbesluitvorming.

Voorts geeft minister Van Ark aan dat ook de Algemene Maatregel van Bestuur, die de toepassing van ‘medische noodzaak’ bij een GVS-bijbetaling mogelijk maakt, is vertraagd. Deze wordt nu voor de zomer van 2021 verwacht. Voor het einde van 2020 stuurt de minister een Kamerbrief over de verdere aanpak van de modernisering van het GVS.

Eerder heeft de KNMP in de consultatie met VWS aangegeven dat de impact van de modernisering op patiënten en apothekers ingrijpend is. Ook in een recente brief aan de Kamer heeft de KNMP ervoor gepleit om het zorgverlenerschap niet in de verdrukking te laten komen door de modernisering van het GVS.

Lees de Kamerbrief Lees de brief aan de Tweede Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg