Materialen beschikbaar voor retourmedicatie in Week van Ons Water

25 september 2020

Materialen voor het organiseren van retourmedicatie in de Week van Ons Water van 10 tot 25 oktober zijn beschikbaar voor apotheekteams. In de inzamelweek vragen de zorg- en watersector samen aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en de waterkwaliteit. Tijdens de inzamelweek maken apothekers het publiek bewust van het grote belang om ongebruikte geneesmiddelen retour te brengen naar de apotheek.

Duurzaamheid

Het doel van de inzamelweek is te voorkomen dat geneesmiddelafval in het huisvuil, gootsteen of het toilet terechtkomt. Medicijnresten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en een risico vormen voor de bronnen van drinkwater. De KNMP ondertekende eerder de Green Deal Duurzame Zorg en werkt gedurende De Week van Ons Water samen met de ministeries van I&W en VWS, Ons Water, IVM, MediSchoon. In de Week van Ons Water werkt de Coalitie Duurzame Farmacie, waar KNMP onderdeel van is, samen met waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere waterorganisaties actief aan het voorkomen van medicijnresten in het water.

Beschikbare materialen

Voor het inrichten van een inzamelweek van ongebruikte geneesmiddelen zijn verschillende materialen ontwikkeld door de KNMP en andere betrokken partijen. Verder gaat het PW van 2 oktober 2020 vergezeld van een poster om in de apotheek op te hangen. Hieronder een overzicht van de beschikbare materialen:

Extra tips

Bestel extra afvalvaten voorafgaand aan de inzamelweek via de gemeente. Organisatie MediSchoon bemiddelt tijdens deze periode kosteloos, met financiering van het ministerie van I&W, tussen apotheek en gemeente om retourinname van geneesmiddelen te organiseren of te verbeteren. Contactmogelijkheden indien nog geen goede afspraken zijn gemaakt met de betreffende gemeente zijn: www.medischoon.info of .

Meer informatie

https://www.knmp.nl/praktijkvoering/duurzame-zorg/medicijnafval
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/meeste-nederlanders-houden-medicijnen-over
https://www.onswater.nl/medicijnresten

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering