Kwaliteitsindicatoren 2019: indicatorgids beschikbaar

20 februari 2020

De indicatorgids openbare apotheken over 2019 is nu te downloaden. De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren start op 1 april 2020. Op deze dag ontvangen openbaar apothekers de inlogcode om de enquête in te vullen. De uitvraag loopt tot 11 mei 2020.

Update 30 maart 2020: De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2019 start vanwege de coronacrisis een maand later dan gepland: op 1 mei in plaats van op 1 april 2020. Er is meer tijd beschikbaar om de kwaliteitsmeting in te vullen, namelijk twee maanden.

Lees verder
Download de indicatorgids voor openbare apotheken

De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren richt zich sinds de laatste meting nadrukkelijk op de Professionele Standaard. De indicatoren zijn verder ontwikkeld door de werkgroepen per KNMP-richtlijn: ‘Medicatieveiligheid’, ‘Diabetes’ en ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’. Met deze indicatoren kunnen apotheken bekijken hoe ze het doen ten opzichte van andere apotheken en welke aandachtspunten er nog zijn.

De werkgroepen bestaan uit openbaar, poliklinisch en ziekenhuisapothekers en uit deskundigen vanuit de richtlijn ontwikkeling en methodologie. Deze werkgroepen hebben de indicatoren kritisch herzien middels de opmerkingen en resultaten van de vorige uitvraag. Te weinig betekenisvolle indicatoren zijn daarmee doorontwikkeld of vervangen. Hierbij is een aantal structuurindicatoren vervangen door procesindicatoren. 

Toelichting uitvraag 2019

De uitvraag over 2019 bestaat uit 42 indicatoren:

  • 23 indicatoren gaan over de aanwezigheid van structuren. 
  • Voor 9 indicatoren is bij een klein aantal patiënten de uitvoering van processen te achterhalen. Hiervoor is de onderliggende rapportageperiode per indicator aangepast, waarbij rekening is gehouden met het aantal patiënten per apotheek. Met de steekproeven bij de 9 indicatoren kunnen apothekers bepalen of hun zorg voor deze belangrijke aspecten voldoende is geregeld en kunnen zij deze eventueel verbeteren. De scores voor de indicatoren zijn voor intern gebruik en zullen geen deel uitmaken van de openbare dataset over 2019.
    Ook zet de KNMP zich in om deze informatie in de toekomst geautomatiseerd beschikbaar te maken.
  • Voor 10 procesindicatoren kunnen SFK-deelnemers de uitkomsten bekijken in de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2019. Deze rapportage is eind maart beschikbaar. Er volgt dan meer informatie hierover.
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering