KNMP vraagt aandacht voor de ongewenste effecten van pakketuitstroom

17 juni 2020

De KNMP vraagt bij de Tweede Kamerleden aandacht voor de ongewenste effecten van het besluit om vanaf 2019 paracetamol en een aantal vitaminen en mineralen geen deel meer uit te laten maken van het verzekerd pakket. De KNMP vindt het onwenselijk dat substitutie naar risicovollere geneesmiddelen optreedt omdat paracetamol 1000 mg niet langer wordt vergoed uit het basispakket. Dat schrijft de KNMP in een brief aan de Kamerleden in reactie op de ‘Monitor vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket’ van Nivel die minister Van Rijn (VWS) aan de Kamer stuurde in aanloop naar het Algemeen overleg Pakketbeheer.

Uit de monitor blijkt dat er sprake is van ongewenste substitutie naar opiaten en hoge doseringen vitamine D. De KNMP vreest voor de negatieve gevolgen zoals het gevaar op verslaving en de effecten op de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De KNMP pleit ervoor het gebruik van geneesmiddelen die patiënten wel nodig hebben maar waarmee desondanks gestopt wordt beter te monitoren en therapietrouw structureel in te bedden in het zorgsysteem. Voorts heeft de KNMP de Kamerleden verzocht om tijdens het debat over het pakketbeheer aandacht te besteden aan de effecten van de pakketmaatregel op de langere termijn en welke kostenstijging dit met zich meebrengt.

Lees de brief aan de Kamer Lees de brief over de Monitor