KNMP-voorzitter Aris Prins ondertekent intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’

19 november 2020

Aris Prins, voorzitter van de KNMP, ondertekende op 18 november 2020 samen met 27 koepel- en beroepsorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Aris Prins: ‘Ook apothekers kunnen bijdragen aan de beweging naar rookvrije zorg. De KNMP staat vierkant achter de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord om in 2030 rookvrije zorg te realiseren voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.’

In de intentieverklaring geven de organisaties aan zich in te zetten voor bijvoorbeeld rookvrije terreinen en goede stoppen-met-rokenzorg voor patiënten. De aansluitende partijen komen vanuit het hele spectrum in zorg en welzijn. Met een achterban van bijna 700 organisaties en ruim 190.000 medewerkers komt de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang.

De Toolkit Rookvrije Zorg biedt zorgprofessionals en -organisaties handvatten om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren.

Bekijk de intentieverklaring
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP