KNMP: voorkom stapeling administratieve lasten door wet toetreding zorgaanbieders

29 januari 2020

De KNMP roept de Tweede Kamerleden op om te voorkomen dat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zorgt voor een stapeling van administratieve lasten. Dat staat in een gezamenlijke brief van de KNMP met de LHV, KNMT, KNGF, InEen, LVVP en KNOV. Vandaag spreekt de Tweede Kamer met minister Bruins (VWS) over de nieuwe wet die de bestaande Wet toelating zorginstellingen (WTZi) moet vervangen.

De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. In de Wtza is opgenomen dat nieuwe én bestaande zorginstellingen, waar meer dan tien mensen structureel zorg verlenen (inclusief assistenten), verplicht zijn een toelatingsvergunning aan te vragen. De KNMP maakt zich samen met andere eerstelijnsorganisaties zorgen over de impact op de administratieve lasten. De KNMP heeft daarom samen met deze partners al eerder bezwaar gemaakt.

Lees de brief