KNMP-standpunten ‘Gereedmaken COVID-19-vaccins’ en ‘Uitwisseling vaccinatiegegevens COVID-19’

24 december 2020

De KNMP onderstreept, met het oog op de medicatieveiligheid, het belang van de correcte uitvoering van het gereedmaken van het COVID-19-vaccin. Apothekers beschikken over uitgebreide kennis van geneesmiddelen en de procedures om vaccins voor toediening gereed te maken. De apotheker springt graag bij om ervoor te zorgen dat er veilig en effectief gevaccineerd kan worden. Dat is het standpunt van de KNMP over het gereedmaken van COVID-19-vaccins.

Voorts heeft de KNMP een standpunt ingenomen over het uitwisselen van COIVD-19-vaccinatiegegevens. De KNMP is van mening dat in het kader van medicatieveiligheid de vaccins moeten worden opgenomen in het medicatiedossier van degene die gevaccineerd is en dat deze informatie inzichtelijk moet zijn voor andere zorgverleners. De KNMP pleit ervoor om het uitwisselen van de vaccinatiegegevens tussen zorgverleners zo snel mogelijk te realiseren door ICT-aanpassingen aan de bestaande registratiesystemen.  

Standpunten