KNMP roept Tweede Kamer op continuïteit van farmaceutische zorg te borgen

14 oktober 2020

De KNMP roept de Tweede Kamer op om de continuïteit van farmaceutische zorg te borgen. Dat staat in een brief aan de Kamerleden die op 15 oktober over het geneesmiddelenbeleid debatteren.

Tijdens de coronacrisis worden instrumenten zoals een monitor voor essentiële geneesmiddelen succesvol ingezet om de continuïteit van farmaceutische zorg te borgen. De KNMP vraagt de Tweede Kamer om de inzet voort te zetten zodat apothekers bij (dreigende) tekorten adequaat en voortvarend kunnen handelen. Voorts omarmt de KNMP het initiatief om met een ijzeren voorraad de geneesmiddelentekorten in Nederland te verminderen. Daarnaast pleit de KNMP voor aanvullende maatregelen om de tekortenproblematiek te verlichten, zoals het aanwijzen van meerdere voorkeursgeneesmiddelen.

De KNMP vraagt de Tweede Kamer tevens om te voorkomen dat het zorgverlenerschap in de verdrukking komt door de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Wat de KNMP betreft moeten de ingrijpende gevolgen voor apothekers en patiënten van de modernisering niet leiden tot administratieve lasten en niet-zorggerelateerde uitvoeringstaken. Ook wil de KNMP dat apothekers betrokken worden bij het opstellen van een individueel afwegingskader van medische noodzaak en voor het toetsen van de correcte toepassing van medische noodzaak op basis van dit afwegingskader.

Lees de brief aan de Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg