KNMP, Optima Farma en SBA pleiten voor zichtbare verstrekking OVA-gelden

11 februari 2020

De KNMP, Optima Farma en SBA pleiten voor een zichtbare verstrekking van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Om aan de toekomstige zorgvraag van de patiënt te kunnen voldoen, is het van belang om voldoende apothekers en apothekersassistenten op de arbeidsmarkt te hebben. Dat is extra uitdagend door de krappe arbeidsmarkt. Zeker nu de OVA vaak niet kan worden meegenomen in de opbouw van de tarieven door apothekers. Een adequate beloning loopt mede uit de pas doordat de OVA daarvoor niet is geoormerkt bij verzekeraars. De KNMP, Optima Farma en SBA verzoeken daarom de Kamerleden om de minister aan te sporen ervoor te zorgen dat deze OVA- gelden ook daadwerkelijk kunnen worden meegenomen in de opbouw van de tarieven.

Lees de brief