KNMP ontsluit wekelijks kengetallen medicatieverstrekkingen tijdens coronacrisis

30 april 2021

De KNMP ontsluit vanaf heden wekelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen.

KNMP-voorzitter Aris Prins: “Apotheken zijn in de coronacrisis full-service open. De apotheker als medicatiespecialist spant zich maximaal in om voor de patiënt de continuïteit van goede farmaceutische zorg te borgen. Verminderde toegang tot huisartsenzorg leidt tot meer zorgvragen bij de apotheek. Hierdoor is er een groter beroep op de apotheker. De werkzaamheden verschuiven voor een deel van fysieke contactmomenten naar digitale vormen van geneesmiddel-uitleg en -consulten. Tegelijkertijd zien we grote bewegingen in het aantal verstrekkingen van geneesmiddelen. Er is een piek geweest in de verstrekkingen, waarna het aantal verstrekkingen de daaropvolgende weken is gedaald tot onder het gebruikelijke niveau. Met name het aantal eerste uitgiftes is sterk gedaald. Door wekelijks deze gegevens te delen, geven we inzicht in de geleverde zorg door apothekers tijdens de coronacrisis.”

Indien zich andere relevante ontwikkelingen in kengetallen voordoen, dan voegt de KNMP deze toe aan de bestaande data. De wekelijkse update van de cijfers is openbaar beschikbaar via de monitor op KNMP.nl/coronamonitor.

Bekijk de KNMP-monitor coronavirus
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg