KNMP-erepenning uitgereikt aan professor Arijan Porsius

16 november 2020

Voorzitter Aris Prins heeft op 16 november de KNMP-erepenning uitgereikt aan prof. dr. A. (Arijan) J. Porsius voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de farmacie. Naar de mening van het KNMP-bestuur verdient Porsius deze bijzondere algemene erkenning voor zijn inzet op het gebied van farmacotherapie, zoals blijkt uit de lange lijst van belangrijke werkzaamheden die hij verrichtte als hoogleraar en docent en uit zijn vele publicaties. Prins reikte de erepenning uit in Amsterdam, als alternatieve locatie voor het KNMP Najaarscongres dat dit jaar geen doorgang kon vinden.

Uitreiking KNMP-erepenning

                                                                                                                  (foto Saskia Aukema, Tekst en beeld)

Porsius zag in hoe het medicatieoverzicht een chronologische weergave bood van het geneesmiddelgebruik van de patiënt en de evaluatie van het geneesmiddelgebruik mogelijk maakt. Hiermee zorgde Porsius ervoor dat de medicatiebewaking zich verder ontwikkelde.

Porsius-MEPjes

Porsius introduceerde de medicatieprofielen, afgekort MEP, ook wel ‘Porsius-MEPjes‘ in zijn colleges farmacotherapie. Zo nam hij de volgende generaties mee in nieuwe taken die de betekenis en het bestaansrecht van de apotheker aanzienlijk zouden verrijken. Deze nieuwe taken vereisen niet alleen kennis van de farmacologie en toxicologie, maar ook van geneesmiddeleninteracties en contra-indicaties. De apotheker kan nu op niveau het gesprek met de voorschrijver aangaan.

Mede door het pionierend werk van Porsius wordt de apotheker tegenwoordig erkend als de zorgverlener die bij uitstek veilig gebruik van geneesmiddelen kan bevorderen en verantwoordelijkheid kan nemen voor de kwaliteit van de farmacotherapie.

Farmacocasus en Farmacotoets

Ook via de vele publicaties in het Pharmaceutisch Weekblad droeg Porsius bij aan de bevordering van kennis en inzicht op het gebied van de farmacotherapie bij collega’s werkzaam in de farmaceutische patiëntenzorg. Lange tijd maakte Porsius zijn uitgebreide en diepgaande kennis van de farmacotherapie praktisch toegankelijk door de Farmacocasus en Farmacotoets in het Pharmaceutisch Weekblad.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP