KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering voorkeursbeleid (biosimilar) insulines

10 december 2020

De KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering van het voorkeursbeleid (biosimilar) insulines per 2021. De KNMP ondersteunt daarin de brief die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) in samenwerking met de patiëntenvereniging Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In deze brief uiten zij hun zorgen over het voorkeursbeleid op insulines per 2021. Diverse zorgverzekeraars voeren vanaf volgend jaar naast de langwerkende insuline glargine, ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart en lispro.

Tijdige communicatie voorkeursbeleid en adequate begeleiding patiënt

Tijdige communicatie over het aankomende voorkeursbeleid door zorgverzekeraars richting alle betrokkenen -waaronder voorschrijvers, zorgverleners en patiënten- is van essentieel belang, evenals een adequate begeleiding van de patiënt in de apotheek. De KNMP roept de stakeholders en apothekers op zorgvuldigheid te betrachten in de te nemen stappen en de handreiking “Aandacht voor overstap patiënten van/naar biosmilar insulines” van de NDF in acht te nemen. Dit document is in samenwerking met de KNMP opgesteld en behelst de stappen bij omzetting naar (biosimilar) insulines. Om de patiënt met (goede) zorg te kunnen begeleiden stelt de KNMP in haar overleggen met de stakeholders tevens een redelijke vergoeding voor.

Regionaal afspraken maken met ruimte voor passende keuze patiënt

De KNMP adviseert apothekers om in regionaal verband afspraken te maken over de implementatie van het voorkeursbeleid op insulines door zorgverzekeraars. Apothekers kunnen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, internisten en diabetes verpleegkundigen, in de regio bespreken welke patiënten in aanmerking komen voor een biosimilar. Dat kan in bestaand FTO-verband; bij voorkeur zijn zorgverleners uit de tweede lijn daarbij betrokken. Bij patiënten met een hoog risico, bijvoorbeeld op ontregeling van de glucosespiegel, geldt het advies om niet om te zetten. Door een regionale afstemming kunnen apothekers voldoen aan de uitvoering van het nieuwe beleid van de zorgverzekeraars. De gewenste uptake (minimaal percentage gebruikers) van de voorkeursmiddelen en daarmee de beoogde doelmatigheid blijft behouden, maar met ruimte voor het maken van bij de patiënt passende keuzes. Ook hierbij kan het NDF-document behulpzaam zijn.

Bekijk het NDF-document

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg