KNMP: constructieve afronding Verantwoord Wisselen wenselijk

10 februari 2020

De KNMP vindt een constructieve afronding van ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk. Momenteel is er voor dit traject nog geen breed gedragen bestuurlijk akkoord. Daarover heeft minister Bruins (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd.

De betrokken partijen hebben niet op alle onderdelen overeenstemming kunnen bereiken. Minister Bruins zal deze onderdelen op een andere wijze regelen. De bewindsman wil waarborgen regelen voor de prudente omgang met ‘medische noodzaak’. De KNMP is het met minister Bruins eens dat medische noodzaak als voorwaarde voor goede zorg op de juiste manier moet worden gebruikt. Daarom ziet de KNMP met belangstelling uit naar de uitwerking hiervan. Met name naar de verantwoording en monitoring van ‘medische noodzaak’ die de minister heeft aangekondigd. De KNMP vindt het belangrijk dat indien een geneesmiddel als medisch noodzakelijk wordt gekenmerkt, dit geneesmiddel zonder financiële gevolgen voor de zorgverleners en patiënten wordt verstrekt.

Voor de KNMP blijven ook in deze nieuwe fase van dit traject de uitgangspunten het bevorderen en bewaken van de medicatieveiligheid voor de patiënt. Dit is de professionele verantwoordelijkheid van apothekers. De inspanningen van de KNMP blijven er op gericht om te komen tot een zorgvuldige afronding van dit traject.

Lees hier de brief van de minister
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg