KNMP & CBG kondigen in gezamenlijk persbericht nieuwe vorm van medicijninformatie aan

18 november 2020

De KNMP en het CBG kondigden op 18 november via een gezamenlijk persbericht een nieuwe, ingekorte vorm van medicijninformatie aan: ‘Medicijn in het kort’. Patiënten raken hiermee in één oogopslag geïnformeerd over: de belangrijkste informatie over het gebruik van hun geneesmiddel; de gunstige effecten ervan; alleen de meest voorkomende of belangrijkste bijwerkingen. De eerste korte medicijnteksten – alles staat op slechts één kant van een A4’tje – zijn nu te bekijken en te printen via Apotheek.nl.

Totstandkoming

‘Medicijn in het kort’ is ontstaan vanuit het Netwerk Patiënteninformatie, waar het CBG en de KNMP met 5 andere partijen onderdeel van uitmaken. Vanuit de samenwerking binnen dit netwerk trokken het CBG en KNMP met elkaar op om de nieuwe vorm van medicijninformatie te ontwikkelen.

‘Het Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) van de KNMP verkende op verzoek van apothekers en apotheekteams de mogelijkheden om de informatie van Apotheek.nl in beknopte vorm in te kunnen zetten in de apotheek’, aldus Scott Wishaw, apotheker en projectleider vanuit de KNMP. ‘Er was bij de achterban behoefte aan een tastbaar product afkomstig vanuit de eigen beroepsorganisatie; aansluitend op de informatie in de G-Standaard en op het eerste uitgiftegesprek.’

Gideon van den Kieboom, apotheker en projectleider bij het CBG, vervolgt: ‘Ondertussen werkten we bij het CBG aan aanvullende manieren om de informatie uit de bijsluiter begrijpelijker te maken voor medicijngebruikers. Daarom besloten we om – conform de samenwerkingsafspraak – met elkaar op te trekken in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van medicijninformatie. Inmiddels zijn de eerste exemplaren voor de meest verstrekte geneesmiddelen een feit. Het CBG en de KNMP werken ondertussen verder aan een nieuwe lichting exemplaren.'

Contact

Heeft uw vragen of wilt u reageren? Neem contact op met Nike Everaarts de Gruyter, apotheker en coördinator patiënteninformatie, via: