Klassieke medicatiebewaking op interacties in G-Standaard vervallen

28 oktober 2020

De klassieke medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard komt te vervallen. Per 1 november 2020 bevat de G-Standaard alleen nog interactiebewaking op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Het toepassen van deze vernieuwing betekent een eerste stap in signaalreductie, doordat er minder niet-relevante signalen verschijnen.

Het moment van overgang is bepaald door de vertegenwoordigers van softwarehuizen en Z-Index in de Werkgroep Techniek. Het vervallen van de klassieke bewaking op contra-indicaties, inclusief verminderde nierfunctie, vindt op 1 februari 2024 plaats.

Doorontwikkelen MFB’s

De multidisciplinaire KNMP-werkgroep Interacties en MFB’s bepaalt of en hoe een interactie-MFB wordt verfijnd. Manager Ka-Chun Cheung van het Geneesmiddel Informatie Centrum prijst de Werkgroep Interacties en MFB’s. “Zij hebben veel werk verricht met als doel het bieden van meer efficiënte en meer gerichte farmaceutische zorg van de apotheker aan de patiënt. Een vooruitgang die ook voor het werk van apothekers van grote betekenis is”, aldus Cheung. De G-Standaard bevat op dit moment zo’n 7.000 MFB’s, inclusief de bewaking op interacties, contra-indicaties, verminderde nierfunctie en een aantal andere bewakingen zoals maagbescherming en osteoporoseprofylaxe. Indien de eigen softwareleverancier ook deze MFB’s heeft geïmplementeerd, kunnen apothekers daar al profijt van hebben. De KNMP wil de MFB’s in de G-Standaard verder uitbreiden en de resterende klassieke medicatiebewaking waar mogelijk omzetten naar MFB’s.

Meer informatie over MFB’s, inclusief Q&A’s, is te vinden op knmp.nl/mfb. Alle MFB’s, inclusief onderbouwing, adviezen en stroomschema, in de G-Standaard zijn te raadplegen op de KNMP Kennisbank.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg