Kabinet bouwt voorzorgsmaatregelen af van herijking Wet geneesmiddelenprijzen

16 december 2020

Een tijdelijke kabinetsmaatregel om prijsdalingen van geneesmiddelen met tien procent te maximeren, komt per 1 april 2021 te vervallen. Dat schrijft minister Van Ark (Medische Zorg) dinsdag 15 december in een brief aan de Tweede Kamer. Deze voorzorgsmaatregel werd halverwege dit jaar ingevoerd om risico’s op beschikbaarheidsproblemen als gevolg van corona te verkleinen. De bewindspersoon schrijft dat deze problemen zijn uitgebleven.

In de eerste helft van het jaar nam de onrust en onzekerheid op de geneesmiddelenmarkt in rap tempo toe. Er werd gevreesd voor grote tekorten en prijsstijgingen. De zogeheten herijking, ook wel herziening, van de geneesmiddelenprijzen werd destijds door minister Van Ark (Medische Zorg) een half jaar uitgesteld naar 1 oktober 2020. Daarbovenop voerde zij twee voorzorgsmaatregelen in die negatieve effecten op tekorten verminderen. Allereerst werd de prijsdaling door de herijking gemaximeerd op tien procent. Daarnaast kregen producenten met een lage omzet niet te maken met een prijsdaling.

De eerste maatregel komt dus nu te vervallen. De tweede maatregel, die specifiek is bedoeld voor de beschikbaarheid van de meer kwetsbare geneesmiddelen aan de zogenaamde ‘onderkant van de markt’, blijft nog wel behouden. Voor sommige kleine producenten van bijvoorbeeld geneesmiddelen kan een prijsdaling een reden zijn het product niet langer in Nederland aan te bieden. Dat risico is onwenselijk voor patiënten.

Lees hier de Kamerbrief