Inventarisatie knelpunten hik, jeuk en zweten in de palliatieve fase voor herziening richtlijnen

22 oktober 2020

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase met hik, jeuk en zweten voor een herziening van de richtlijnen. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 30 oktober en neemt maximaal 10 minuten in beslag.

Van de patiënten met kanker in de palliatieve fase heeft 7% last van (chronische) hik, 10% van jeuk en 14% tot 28% van overmatig zweten. Deze klachten kunnen een enorme impact hebben op patiënten en hun naasten.

Het IKNL herziet momenteel de palliatieve zorgrichtlijnen Hik (2009), Jeuk (2010) en Zweten (2008). De belangrijkste knelpunten uit de inventarisatie worden in de richtlijnen uitgewerkt. De werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de drie richtlijnen bestaat uit een apotheker, verpleegkundigen, huisartsen, dermatologen en maagdarmleverartsen.

Naar de enquête
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering