IGJ: Verwerken recepten vanaf thuiswerkplek tijdelijk toegestaan

26 oktober 2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft tijdelijk toestemming om recepten ook buiten de apotheek te verwerken. Dit blijkt uit een publicatie op de website van IGJ. Apothekers(assistenten) die in thuisquarantaine zitten maar niet ziek zijn, worden in de gelegenheid gesteld vanuit huis door te werken, aldus IGJ.

Onder de Geneesmiddelenwet mogen farmaceutische handelingen, waaronder het aanschrijven van een recept en de daarbij behorende controles, alleen worden uitgevoerd in een apotheek. Gedurende de coronacrisis staat IGJ toe om recepten aan te schrijven en te controleren buiten de apotheek. Dit onder verantwoordelijkheid en toezicht van de gevestigde apotheker, die goede farmaceutische zorg en het medische beroepsgeheim borgt. De toestemming van IGJ is tijdelijk en geldt in elk geval tot 1 februari 2021. Na 1 februari 2021 beoordeelt IGJ of verlenging noodzakelijk is.

Lees hier het bericht van IGJ
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg