IGJ: tijdelijke aanpassing van voorwaarden collegiaal doorleveren eigen bereidingen

4 mei 2020

IGJ heeft tot 1 juli de voorwaarden gewijzigd voor het collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Dit blijkt uit een publicatie op de website van IGJ.

Onder strikte voorwaarden mogen apothekers een doorgeleverde bereiding als startmateriaal gebruiken voor bepaalde producten. Hierdoor wordt het mogelijk om producten uit halffabrikaat sneller gereed te maken voor directe toediening aan de patiënt. Dit geldt uitsluitend voor een aantal nader genoemde halffabrikaten waaronder midazolam. Daarnaast geldt deze maatregel uitsluitend voor situaties, waarbij geregistreerde alternatieven niet adequaat kunnen worden toegepast.

De gewijzigde voorwaarden zijn door IGJ als bijlage toegevoegd aan de vigerende circulaire "Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers".

Het bestuur van de KNMP vindt deze tijdelijke aanpassing in het belang van de patiënt. Toepassing van al langer bestaande voorwaarden mag tijdens de COVID-19 pandemie niet verhinderen dat de patiënt zijn noodzakelijke geneesmiddel ontvangt.

Lees het bericht van IGJ