IGJ: Per 8 juni nieuwe formulieren verzoek toestemming levering geneesmiddel op artsenverklaring

5 juni 2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat de formulieren die vereist zijn bij een verzoek om toestemming voor levering van een geneesmiddel op artsenverklaring per maandag 8 juni wijzigen. Dit blijkt uit een bericht van de IGJ aan de KNMP. IGJ verzoekt apothekers om vanaf 8 juni gebruik te maken van de nieuwe documentatie.

Update

8 juni, 16.15 uur: De nieuwe formulieren en de bijbehorende informatie zijn inmiddels beschikbaar via de website van IGJ.


 

Leveren van een geneesmiddel op artsenverklaring

De Geneesmiddelenwet (Gnw) verbiedt een geneesmiddel af te leveren of ter hand te stellen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning is verleend. Soms kan niet worden uitgekomen met een in Nederland toegelaten en beschikbaar geneesmiddel. Een mogelijkheid is dan het leveren van het geneesmiddel op artsenverklaring (artikel 40 lid 3 onder c van de Gnw en verder uitgewerkt in de Regeling Geneesmiddelenwet artikel 3.17 lid 1). IGJ moet voor het leveren op artsenverklaring vooraf toestemming verlenen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering