Herregistratieperiode voor openbaar en ziekenhuisapothekers verlengd met half jaar

16 april 2020

Alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar en ziekenhuisapothekers worden verlengd met een half jaar. Dit hebben het Centraal College Specialismen Farmacie (CC) en de Specialisten Registratie Commissies Openbare en Ziekenhuisfarmacie (SRC-OF en SRC-ZF) besloten zodat deze groepen apothekers alle aandacht kunnen geven aan zorg tijdens de coronacrisis.

Uitgangspunt is dat registraties in ieder geval het komende half jaar, tot en met herregistratiedatum 1 september, niet verlopen. Apothekers kunnen er wel voor kiezen toch op de oorspronkelijke datum te herregistreren. Zij kunnen tussen 1 april en (t/m) 1 september hun niet genoten verlengingsmaanden meenemen naar de nieuwe herregistratieperiode. De eisen voor herregistratie blijven ook in geval van een verlengde herregistratieperiode hetzelfde als voor de periode van 5 jaar: in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur nascholing.

Met deze regeling sluiten het CC, de SRC-OF en de SRC-ZF aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van artikel-3-beroepen in het BIG-register. VWS schortte op 18 maart de herregistratieplicht op tot nader order.

Indien de coronacrisis voortduurt, kunnen  CC, SRC-OF en SRC-ZF besluiten over een eventuele verlenging van de regeling. Het CC bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling wordt vastgelegd.

De verlenging zal binnen twee weken zichtbaar zijn in de individuele dossiers in PE-online.

Voorbeelden oude en nieuwe herregistratiedata

Enkele rekenvoorbeelden:

  • Esther is geregistreerd per 1 februari 2016 tot 1 februari 2021. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 augustus 2021.
  • Albert had in de oorspronkelijke situatie moeten herregistreren per 1 mei 2020. Zijn nieuwe herregistratiedatum is 1 november 2020. Hij kiest ervoor om te herregistreren per 1 augustus 2020. Daarmee heeft hij gebruik gemaakt van 3 verlengingsmaanden. De overige 3 neemt hij mee naar zijn nieuwe herregistratieperiode. Zijn herregistratiedatum in 2025 is 1 november.
  • Fatima moest in de oorspronkelijke situatie herregistreren per 1 december 2020. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 juni 2021. Zij besluit toch te herregistreren per 1 december 2020. Zij kan haar verlengingsmaanden niet meer meenemen. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 december 2025.

Let op: zoals de laatste twee voorbeelden laten zien, moeten apothekers die eerder dan hun nieuwe herregistratiedatum willen herregistreren, dit duidelijk aangeven bij de Specialisten Registratie Commissie.

Meer informatie

Meer informatie over deze regeling en over de herregistratie-eisen voor openbaar apothekers

Meer informatie over deze regeling en over de herregistratie-eisen voor ziekenhuisapothekers

Met vragen over deze regeling kunnen openbaar apothekers zich wenden tot . Ziekenhuisapothekers kunnen mailen naar .

Op zoek naar informatie over de gevolgen van de coronacrisis op de vervolgopleiding tot openbaar apotheker? Lees verder.

Voor informatie over de gevolgen van de coronacrisis op de vervolgopleiding tot ziekenhuisapotheker, zie het bericht van de SRC van 9 april via NVZAConnect.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie