Handreiking consult op afstand beschikbaar

14 mei 2020

De KNMP heeft in verband met de coronamaatregelen een Handreiking consult op afstand opgesteld. In deze handreiking worden de verschillende wijzen van contact op afstand en hun beperkingen ten opzichte van face-to-face contact toegelicht. Sinds de uitbraak van het coronavirus voeren apothekers en hun teams vaker consulten op afstand om de continuïteit van farmaceutische zorg voor patiënten te borgen.

In de handreiking worden handvatten gegeven voor de praktijkvoering van het consult op afstand (beeldbellen, telefonisch of e-mail). Tevens gaat de handreiking in op de factoren die apothekers en hun teams betrekken in het maken van een keuze voor de wijze van het consult.

Het consult op afstand kan worden gedeclareerd volgens de NZa-prestaties voor farmaceutische zorg. De zorg die valt onder de terhandstelling van geneesmiddelen of het consult bij een voor de patiënt nieuw geneesmiddel hoeft dus niet aan de balie plaats te vinden om het te kunnen declareren.

De handreiking is een document in ontwikkeling en zal op termijn worden verwerkt in de KNMP-richtlijn Consultvoering. Leden van de KNMP kunnen reageren op de handreiking via .

Bekijk de handreiking consult op afstand
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg