Handreiking anderhalvemeterapotheek beschikbaar

28 mei 2020

De KNMP stelt de ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’ beschikbaar. Deze KNMP-handreiking biedt handvatten aan apothekers en hun apotheekteams hoe zij hun praktijk op een professionele wijze kunnen inrichten, rekening houdend met de anderhalvemetersamenleving.

In de acute fase van de coronacrisis zijn in de apotheek reeds aanpassingen in de praktijkvoering ingevoerd, zoals ook opgenomen in deze handreiking. Nu de coronacrisis langere tijd lijkt te gaan duren, blijft de praktijkvoering van de apotheek langere tijd aangepast. De apotheker zal in deze tijd de getroffen aanpassingen regelmatig beoordelen en aanpassen op de ontwikkeling van de coronacrisis.

De handreiking is tijdelijk van aard en zal vooralsnog geen onderdeel uitmaken van de Professionele Standaard. De handreiking is afgestemd op de KNMP-handreiking Consult op afstand. Leden van de KNMP kunnen reageren via .

Bekijk de handreiking
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering