Haaglanden MC start met vastleggen contra-indicatie bariatrische chirurgie

9 januari 2020

Het Haaglanden Medisch Centrum (MC) is als een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen gestart met het vastleggen van de contra-indicatie Bariatrische Chirurgie (BC). Apothekers in de regio kunnen hiervan een melding krijgen via het ziekenhuis of de patiënt.

Artsen in het Haaglanden MC registeren de contra-indicatie BC in het HiX bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Deze contra-indicatie komt op het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van de patiënt. Apotheken ontvangen het AMO vanuit het ziekenhuis momenteel via de fax. Ook kunnen patiënten een kopie van hun medicatieoverzicht tonen aan de balie. Apothekers kunnen de contra-indicatie BC vervolgens registreren in het AIS voor de medicatiebewaking en de daarbij horende farmaceutische zorg. De contra-indicatie BC geldt levenslang voor een patiënt.

Apothekers gezocht voor pilot

De KNMP start dit voorjaar een pilot in samenwerking met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) en Haaglanden MC om bariatrische chirurgiepatiënten in beeld te brengen bij de openbare apotheek. De overdracht van patiëntgegevens vanuit de NOK’s en ziekenhuizen naar de apotheek is namelijk cruciaal voor goede medicatiebegeleiding. De patiënten zijn echter vaak onbekend bij de apotheek, terwijl jaarlijks 12.000 mensen bariatrische chirurgie ondergaan. Dat zijn gemiddeld zes nieuwe patiënten per apotheek.

De KNMP is op zoek naar apotheken gevestigd in de provincie Zuid-Holland en het gebied Haarlemmermeer die willen deelnemen aan een pilot van zes maanden om de overdracht van patiëntgegevens te verkennen en te verbeteren. Apothekers worden gevraagd de contra-indicatie BC vast te leggen in het AIS wanneer zij een AMO ontvangen. De KNMP ondersteunt de deelnemende apothekers met een stappenplan en materialen. Deelname kost in totaal ongeveer 5 tot 6 uur tijdens de pilot van zes maanden. Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk zondag 15 maart aanmelden via dit formulier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fong Sodihardjo via .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg