Gezocht: poliklinische apotheker voor werkgroep ter verbetering signalering dubbelmedicatie

4 juni 2020

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP is voor de werkgroep Dubbelmedicatie op zoek naar een enthousiaste poliklinische apotheker die wil meewerken aan een verbeterde signalering van (pseudo)dubbelmedicatie in de G-Standaard. De werkgroep bestaat nu uit openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers.

De KNMP streeft naar meer relevante en minder irrelevante (pseudo)dubbelmedicatiesignalen in de G-Standaard. De leden uit de werkgroep Dubbelmedicatie beoordelen de hiertoe uitgewerkte voorstellen. Ze bespreken deze gezamenlijk tijdens bijeenkomsten die een aantal keer per jaar online of centraal in het land plaatsvinden. Voorstellen worden ook via e-mail voorgelegd.

Aanmelden

Geïnteresseerde poliklinische apothekers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de werkgroep bij Marleen Journee-Gilissen via: m.journee-gilissen@knmp.nl.  

Over het GIC

Het GIC is het expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelen en farmacotherapie in Nederland. De kerntaak van het GIC is het ontwikkelen, vernieuwen en verstrekken van actuele, praktische en betrouwbare geneesmiddelinformatie en geneesmiddeladviezen voor apothekers, andere zorgverleners en patiënten.