Geen beleidswijzigingen in bekostiging voor extramurale farmacie in 2021

12 mei 2020

Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijzigingen in de bekostiging voor 2021. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de KNMP en andere partijen uit het technisch overleg farmacie. Dit besluit volgt op een verzoek hiertoe van de KNMP, Napco, ASKA, LHV apotheekhoudend en de NVZA aan de NZa.

Voorts stelt de NZa voor om een traject te starten om de gehele bekostiging van de extramurale farmacie tegen het licht te houden. Nader overleg daarover start vanaf dit najaar. Dit traject sluit aan bij een eerder pleidooi van KNMP, ASKA en Napco om de door de verzekeraars gewenste discussie over de geïndividualiseerde distributievorm (GDV) te verbreden naar passende patiëntgebonden bekostiging voor goede farmaceutische zorg. De GDV is immers niet alleen over een vorm van verstrekking, maar vooral een vorm van effectieve zorg en gepast geneesmiddelgebruik bij kwetsbare patiënten. De KNMP stelt de farmaceutische zorg voor patiënten centraal.

De NZa heeft ook aangegeven beleid te gaan voorbereiden met het oog op 2022 en verder. Zo verwacht de NZa nog in 2020 een voorstel tot wijziging van de bekostiging van de GDV voor te leggen aan het technische overleg farmacie, gericht op de implementatie in 2022. De KNMP gaat in het najaar met verzekeraars en de NZa verder in gesprek over de wenselijkheid hiervan.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering