Eerste online studiedagen vervolgopleiding tot openbaar apotheker

16 april 2020

In de twee weken voor Pasen hebben de eerste centrale studiedagen van de KNMP-vervolgopleiding tot openbaar apotheker plaatsgevonden via de online videoverbinding van Jitsi. De KNMP onderzoekt momenteel of dit voor andere studiedagen van de opleiding ook mogelijk is.

De apothekers in opleiding tot openbaar apotheker specialist (ApIOSsen) van de groepen 145 en 146 kregen als eerste de mogelijkheid hun laatste vakken digitaal af te ronden, omdat zij kort voor voltooiing van hun opleiding zitten. Door gezamenlijke inspanning van docenten, ApIOSsen, medewerkers van de vervolgopleiding en de ICT-afdeling van de KNMP is het gelukt om de betreffende vakken om te zetten naar digitaal onderwijs. Docenten Peter Helleman en Harry de Vries verzorgden de studiedagen Management en Kwaliteit 6 en 11. Docent Frans van de Vaart gaf op Goede Vrijdag vanuit het KNMP-bureau in de Alexanderstraat de module Management en Kwaliteit 12.

Online onderwijs en didactiek

De KNMP onderzoekt of en welke andere centrale studiedagen via videoverbinding plaats kunnen vinden. Dit vergt tijd, omdat de programma’s daarvoor zodanig aangepast moeten worden dat de didactiek niet in gevaar komt. Het is belangrijk dat de leerdoelen uit de vervolgopleiding op een adequate manier aan bod komen, voordat apothekers zich kunnen registeren als openbaar apotheker.

Andere onderdelen van de vervolgopleiding kunnen wel doorgang vinden. Het lokale onderwijs loopt door, en ApIOSsen hebben de mogelijkheid om activiteiten behorend bij het centraal onderwijs uit te werken.

Bekijk meer informatie over de aanpassingen in de vervolgopleiding als gevolg van het coronavirus »