‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ maakt digitale regiotour

21 december 2020

Vanaf maart 2021 start ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ een regiotour. In de digitale ronde langs zeven regio’s kunnen zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Dit moet een (extra) basis bieden voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.

De focus ligt tijdens de regiotour op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de vorming van het regionale netwerk van zorgverleners en andere betrokkenen rondom ouderen. De apotheker kan hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld waar het gaat om het signaleren van potentiële gezondheids- of zelfstandigheidsproblemen bij ouderen, de begeleiding van ouderen bij hun medicatiegebruik, de bevordering van de therapietrouw en de thuisbezorging van medicatie. Daarnaast kunnen apothekers een rol spelen in de bestrijding van (de door coronamaatregelen toegenomen) eenzaamheid onder ouderen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘mantelbezorgers’.

Meepraten over dit onderwerp? Naar data en aanmelden regiotour

Initiatiefnemers

‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ is een samenwerking tussen ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’, het programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS en de programma’s ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) en ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning’ (LZO) van ZonMw.

Het VWS-programma Langer Thuis (sinds 2018) heeft als doel dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Het programma richt zich op ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn, en wonen.

Eind november vond in het kader van deze samenwerking het landelijke congres ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ plaats. Alle 60 online workshops, panelgesprekken en lezingen zijn tot 1 april 2021 terug te vinden op www.conferentieeennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg