E-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld: werken met meldcode en codewoord

7 oktober 2020

De e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld voor openbaar apothekers is online. De e-learning biedt apothekers handvatten bij een vermoeden of melding van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze geaccrediteerde e-learning is ontwikkeld op initiatief van de KNMP, in samenwerking met Veilig Thuis en ondersteund door de SBA. Eerder dit jaar konden apothekersassistenten via SBA eenzelfde e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld volgen.

Inhoud e-learning

De e-learning neemt apothekers mee in het proces rondom de melding of een signaal van kindermishandeling en huiselijk geweld; hoe de meldingen het beste zijn af te handelen, welke hulpmiddelen de KNMP daarvoor beschikbaar stelt en hoe apothekers hun team hierin het beste kunnen ondersteunen. De e-learning behandelt zowel de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld als de omgang met het codewoord Masker 19. De e-learning bestaat uit zes modules met een begin- en eindtoets en duurt ongeveer 2 uur. 

Naar de e-learning

Meldcode en codewoord

Op basis van de zorg die de apotheek levert aan de patiënt, verwacht de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat het apotheekteam attent is op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en daar effectief op reageert. De KNMP heeft de Wkkgz vertaald naar een meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld op basis waarvan apothekers een afweging maken over de te nemen stappen bij een melding van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf 1 mei 2020 biedt ook het codewoord Masker 19 uitkomst voor slachtoffers van huiselijk geweld in coronatijd; bij gebrek aan een veilige plek kunnen slachtoffers laagdrempelig een melding doen in de apotheek. In navolging van Italië, Frankrijk en Spanje hebben het ministerie van VWS en het ministerie voor Rechtsbescherming met Veilig Thuis en de KNMP in Nederland codewoord Masker 19 in het leven geroepen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Professie