Commentaar gevraagd op Kennisdocumenten Medicatiegroepen bij module Verantwoord minderen en stoppen

27 mei 2020

De Kennisdocumenten Medicatiegroepen die horen bij de conceptmodule Verantwoord minderen en stoppen van medicatie (deprescribing) zijn gereed voor commentaar. De KNMP ontvangt graag voor 15 juni 2020 reacties van apothekers op de documenten.

Via de commentaarformulieren kunnen apothekers opmerkingen doorgeven op (een van) de kennisdocumenten. De KNMP wil commentaren van leden ontvangen, omdat bij deze onderwerpen een sterke rol weggelegd is voor apothekers. Apothekers kunnen het ingevulde formulier sturen naar .

De conceptmodule ‘Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’ is in januari 2020 ter commentaar voorgelegd aan de leden. Parallel aan de ontwikkeling van deze module heeft de werkgroep kennisdocumenten ontwikkeld voor tien medicatiegroepen. Een kennisdocument is een hulpmiddel voor zorgverleners dat zij bij patiënten kunnen gebruiken om medicatie te stoppen of te minderen. In deze kennisdocumenten wordt omschreven welke overwegingen er kunnen zijn bij die medicatiegroep voor minderen en stoppen en hoe dit verantwoord kan plaatsvinden. Deze documenten zullen als aanverwant product worden toegevoegd aan de richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen.

Het gaat om de volgende tien medicatiegroepen:

  • Bloedddrukverlagende middelen
  • Protonpompremmers
  • Statines
  • TAR’s
  • VKA’s & DOAC’s
  • Bisfosfonaten
  • Calcium + Vitamine D
  • Bloedsuikerverlagende middelen
  • Alfablokkers en 5α-reductaseremmers
  • Urologische spasmolytica
Naar alle kennisdocumenten en bijbehorende commentaarformulieren
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering