Commentaar gevraagd op conceptmodule Verantwoord minderen en stoppen van medicatie

20 januari 2020

De conceptmodule Verantwoord minderen en stoppen van medicatie (deprescribing) bij de richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen is gereed voor commentaar. De KNMP ontvangt graag voor 18 februari 2020 reacties van apothekers op de module.

Via het commentaarformulier (inloggen vereist) kunnen apothekers opmerkingen doorgeven. De KNMP wil commentaren van leden ontvangen, omdat bij dit onderwerp een sterke rol weggelegd is voor apothekers. In de conceptmodule zijn alvast de eerste commentaren vanuit de KNMP geel gemarkeerd. De ontvangen reacties worden na bundeling naar de werkgroep verzonden. Deze verwerkt de ontvangen commentaren uiteindelijk tot een definitieve versie van de module. Apothekers kunnen het ingevulde formulier sturen naar .

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de module is in het voorjaar van 2018 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en het Nederlands Huisartsen Genootschap gestart. Het primaire doel van minderen en stoppen van medicatie is het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling van de patiënt. De conceptmodule is een doorontwikkeling van de stopparagraaf uit de huidige multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen en geeft hiervoor handvatten.

Bekijk de conceptmodule met KNMP-commentaren (inloggen vereist)
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg