Centrale studiedagen vervolgopleiding en ApOP- en RESET-trainingen opgeschort vanwege corona

12 maart 2020

De KNMP heeft in overleg met diverse docenten en de opleidingsdirecteur besloten om de centrale studiedagen en de ApOP- en RESET-trainingen vanwege het coronavirus t/m 31 maart op te schorten.

Update 18 maart 2020: de scholingen zijn opgeschort tot en met ten minste 6 april.

Apothekers zijn van belang voor de continuïteit van zorg. Juist zij hebben veel te maken met kwetsbare patiënten. Dit heeft de KNMP doen besluiten om deze maatregel te nemen.

De KNMP heeft overwogen om het onderwijs telefonisch of via een videoconferentie te verzorgen. Dit bleek niet goed mogelijk en zou het onderwijs tekort doen.

Bij verbetering van de situatie wordt het onderwijs direct hervat. U ontvangt bericht van de KNMP zodra de situatie wijzigt.

Vragen? Neem contact op met de vervolgopleiding via: vervolgopleiding@knmp.nl

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie